ServicesKonceptudvikling


Har du som skole, ungdomsuddannelse, udviklings/videnscenter eller humanitær organisation et ønske om at udvikle et koncept med fokus på børn og unges trivsel? Det kan være emner som: Forståelse af diagnoser,  skolevægring, mental sundhed, sorg, anbragte unge, fattigdom i familierne etc. Det kan være emner med politisk bevågenhed, og hvortil der allerede er bevilget midler. 


Jeg kan hjælpe jer!

Jeg besidder en bred pædagogisk og psykologisk viden, udpræget erfaring med sårbare og udsatte børn/unge samt stor indsigt i psykiatriske diagnoser, indlæringsvanskeligheder og sociale udfordringer. Jeg er særlig god til at omdanne tanker, visioner og politiske dagordner til konkrete og praksisnære koncepter. Herunder at tilpasse koncepterne til den praksis, de skal faciltieres i.


Eller mangler I en en sparringspartner eller hjælp til idegenerering?

Jeg har års erfaringer med at yde projektsparring og idégenerering til både ledelses grupper og personalegrupper.

Jeg kan bookes til sparring og idégenerering time for time, både online og face to face.


Klik her for at kontakte mig.

Projektkoordinator/facilitator


Har du som skole, ungdomsuddannelse, udviklings/videnscenter eller humanitær organisation behov for en projektkoordinator eller en facilitator? Det kan være til projekter, vi sammen har udviklet eller til projekter, der allerede er igangsat, hvor den givne tidsramme kræver hjælp til koordination eller facilitering. Måske er projektet kørt fast og trænger til nye øjne. Eller måske vurderes at en udefrakommende koordinator eller facilitator, vil være berigende.

Vi kan sammen finde en løsning! 

Jeg har bred erfaring i at koordinere og facilitere store og små projekter med inddragelse af en række aktører, flere specifikke målsætninger, af-rapporteringer og deadlines.

Jeg besidder rollen som projektkoordinator med tydelig kommunikation, godt overblik, prioritering af opgaver og kontinuerlig afstemning med alle relevante aktører. 

Som facilitator er relations-opbygning, og god forståelse for den praksis jeg skal facilitere projekterne i, alt afgørende. Jeg anvender ofte skræddersyede workshops som led i faciliteringen for på den måde at skabe et fælles fodslag.

Jeg har mulighed for at bistå jer med koordinering og facilitering i både længere og kortere perioder, dette skal blot kalenderafstemmes.


Klik her for at kontakte mig.