Portfolio


Samarbejdspartnere


 • Forsknings og udviklingsafdelingen, VIA University College, Herning
 • CFU center for undervisningsmidler
 • Grundskoler
 • Green Adventure (teambuildings firma)
 • Grejbanken I Randers kommune
 • Erhvervsuddannelserne
 • UU centre
 • Skolernes Udviklingscenter Randers
 • Jobcenter Randers Erhverv
 • Undervisningsministeriet
 • Dansk byggeri
 • Danske Industri
 • 120 private & kommunale virksomheder
 • Fonden for entreprenørskab
 • Naturvidenskabernes Hus
 • Nationalt netværk af skoletjenester
 • Nationalt netværk af erhvervsplaymakere
 • EUs Socialfond
 • Ung Uden Mobning
 • FGU institutioner


 • I samarbejde med forsknings- og udviklingsafdeling hos VIA university College udvikler af en QR gåde quiz om fremtidens bæredygtige tekstiler til forskningens døgn. Formålet med quizzen er at skabe en spilform, der motivere eleverne og giver dem en større viden og forståeelse omkring det valgte tema. Quizzen er tilgængelig for landets ungdomsuddannelser og for udvalgte videregående uddannelser. 


 • I samarbejde med Green Advenure - udvikler af  personalearrangementet TALK. Et arrangement med fuld fokus på teambuilding, arbejdsmiljø, leg og kommunikation.Formålet med arrangementet er at skabe et parallelt univers, hvor personalegruppen, gennem et skræddersyet Escape Game, berører emnerne kommunikation, samarbejde, trivsel og ressourcer på forskellige måder. Arrangementet indledes med oplæg, øvelser og afsluttes med en evaluering, hvor erfaringerne fra spillet overføres til hverdagen på arbejdspladsen. Læs mere under fanerne "Skræddersyede Escape Games" på forsiden.  


 • Udvikler af QR gåde jagt i naturområde. Gåde jagten er formet som et spil målrettet udskolingselever eller familier på tur i området. Formålet med spillet er at motivere til bevægelse, skabe teambuilding og tilføre viden om det område, spillet foregår i. Læs mere under fanen "Eventplanlægning/QR gåde jagt på forsiden.


 • Udvikler af to forskellige mobile escape games målrettet elever fra 4.- 10. klasse udfordret af ordblindhed. Spillene er udviklet med afsæt i, at eleverne skal få erfaring og succes med at anvende mobile venlige hjælpemidler og ikke mindst bliver i stand til at vælge imellem de forskellige apps alt efter formål. Alle opgaverne i spillene er designet således, at eleverne skal bruge forskellige  bruge forskellige funktioner i Prizmo Go, Claro ScanPen og Google Lens, til at løse gåderne. Spillene har været spillet med succes af mere end 200 elever De er anvendt på ordblinde bootcamps, og i samarbejde med VIA CFU er de på vej ud på landets skoler. Læs mere under fanen "Skræddersyede escape games" på forsiden. 


 • I samarbejde med Ung Uden Mobning udvikler og faciltator af mentale gruppebaseret trivselsforløb målrettet frafaldstruede FGU elever. Forløbene kører i Region Midtjylland og Region Syddanmark.


 • I samarbejde med Ung Uden Mobning - udvikler og facilitator af workshops målrettet FGU fagpersoner med det formål at integrere værktøjerne fra de mentale trivselsforløb i hverdagene på FGU. Workshopene afholdes i Region Midtjylland og Region Syddanmark.


 • Producent af flere animerede signature videoer til UU centre, jonbcentre og særlig tilrettelagt uddannelsesforløb. Har anvendt programmet videoscribe. 


 • Optagelse og klipning af SoMe promotionsvideoer til humanitære organisationer gennem brugen af Premiere Rush og LumaFusion.


 • Udvikler af transpotable escape games - skræddersyet til at give eleverne fra 6.-10. klasse en større indsigt i specifikke erhvervsuddannelser. Konceptet er tilgængeligt nationalt og anvendt af flere kommuner.


 • Udvikler af  karrierelæringskoncept til eleverne i 8. klasse ud fra flere politiske dagsordener. Facilitator af konceptet på samtlige folkeskoler i Randers kommune. Samt opbygger af et virksomhedsnetværk på 120 virksomheder, der alle deltager i konceptet. Konceptet er købt af folkeskolerne i Randers Kommune.


 • Udvikler af event til forældre med det formål, at give dem en større indsigt i uddannelsessystemet og en bedre mulighed for at støtte deres børn i uddannelsesvalg.


 • Udvikler af en række kompetenceløftskoncepter til sårbare elever i grundskolen. Koncepterne er via undervisningsministeriet videreformidlet nationalt.


 • Udvikler af en række spilbaserede og storytellingsbaserede undervisningsmaterialer målrettet eleverne i udskolingen. Materialerne anvendes af flere UU centre med henblik på karrierelæring.


 • Optagelse og klipning af 300 håndholdte korte videoer. Alle med det formål at skabe en særlig opmærksomhed omkring en virksomhed, et emne eller en indsats.Herunder afholdelse af kursus i at blive fortrolig med praksisnær videooptagelse/ redigering på mobiltelefon.


 • Medtilrettelægger af online messe til unge uddannelsessøgende - ud fra målætningen om, at skabe opmærksomhed omkring erhvervsuddannelser.


 • Medtilrettelægger af Edison lokalt - en innovativ konkurrence for eleverne på 6. årgang.


 • Sparringspartner på adskillige projekter der har haft temaer som fx. fastholdelse af unge i uddannelse, flere unge til erhvervsudddannelser, flerekulturel vejledning etc.