Fokus på bæredygtighed


Jeg ønsker naturligvis, som virksomhed, at bidrage til bæredygtig udvikling og arbejder derfor kontinuerligt med 

implementering af FN s verdens mål.


Jeg har valgt at sætte fokus på verdens mål nr. 4 KVALITETSUDDANNELSE

"Målet skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring".


Jeg arbejder konkret med dette  verdens mål ved at udvikle og facilitere koncepter, materialer, spil og events til skoler og ungdomsuddannelser, der  understøtter trivsel hos børn/unge og skaber et inkluderende læringmiljø. Mit fokus er særligt rettet mod sårbare og udsatte børn/unge - der er i stor risiko for skolevægring og manglende ungdomsuddannelse. Således ønsker jeg at bistå til positive skoleoplevelser, bedre trivsel og større mulighed for gennemførsel af ungdomsuddannelser.